Nginx Kurulumu

Öncelikle nginx kurarak işe başlıyoruz. Aşağıdaki komut dizisi nginx paketini kuracak, sunucunun her açılışında aktif edecek ve başlatacaktır. Kurulum esnasında herhangi bir soru sorulmuyor.

sudo dnf install nginx
sudo systemctl enable nginx.service
sudo systemctl start nginx

Eğer sunucunuzda firewalld yazılımı aktif durumda ise, bazı ayarlar yapmak gerekiyor. Sırasıyla girilecek komutlar http (80) ve https (443) bağlantılarına izin verip ve aktif duruma getirecektir.

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Nginx kurulumu bu kadar. Henüz domain yönlendirmesi yapmadıysanız, sunucu IP adresini tarayıcınıza girip kontrol edebilirsiniz. Nginx varsayılan hoşgeldiniz sayfasını göreceksiniz. Artık veritabanı yönetimi için mariadb kurulumuna geçebiliriz.

 

MariaDB Kurulumu

Çalışır durumdaki nginx web yazılımına ek olarak, bir mysql çatallaması olan MariaDB kuracağız. Aşağıdaki komutlar kurulumu yapacak ve programı çalıştıracaktır. Kurulum mysql’i otomatik olarak her açılışta çalışacak şekilde ayarlıyor, bu yüzden ekstra aktifleştirme işlemi yapmıyoruz.

sudo dnf install mariadb-server
sudo systemctl start mariadb

MariaDB kuruldu ve aktif hale geldi. Güvenliği bir kat daha arttırmak için alttaki komutu girin ve soruları cevaplayın. Sizden bir root şifresi (sunucu root şifresi değil) oluşturmanız istenecek. Bu adımda tahmini zor size uygun bir root şifresi oluşturun.

MariaDB her ne kadar root bağlantısına izin vermiyor olsa da ileride bu şifreye ihtiyacınız olacak. Diğer soruları Evet olarak cevaplayın.

sudo mysql_secure_installation

MariaDB için yapmanız gerekenler şimdilik bu kadar. Sırada php kurulumu var.

 

PHP-FPM Kurulumu

Kurulum için komut:

sudo dnf install php-fpm php-mysqlnd

Kurulum sonrasında/etc/php-fpm.d/www.confdosyasında bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. www.conf dosyasının hemen başında yer alan apache tanımlamalarını nginx olarak değiştirin. F3 ile kaydedin ve F2 ile çıkış yapın.

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf
; Unix user/group of processes;
Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group; will be used.; RPM: apache user chosen to provide access to the same directories as httpd

user = apache; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = apache; RPM: apache user chosen to provide access to the same directories as httpd

apache kelimesi user = nginx ve group = nginx biçiminde değişecek.

Son olarak php-fpm servisini aktif hale getirin ve çalıştırın. Nginx yeniden başlatıldığında LEMP kurulumu tamamlanmış olacaktır.

sudo systemctl enable php-fpm.service
sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctl restart nginx